İşletim Sistemlerinde Görev Yönetim Algoritmaları

İş ve görev yönetimi, ve orta dönemli planlama bağlamında kuyrukların yönetimiyle ilgili algoritmalardır.

Belirli kriterlere göre sistemden iş ve görevlerin işletimini yönetmeye çalışırlar. Bu kriterler;

-          Ana işlem biriminin (AİB) verimli kullanımı

-          Birim sürede sonlandırılan iş sayısı

-          Ortalama iş tamamlama süresi

Bekleme Süresi : İşlerin ve görevlerin işletim zamanı dışında geçirdiği toplam süredir.

Yanıt Süresi : Kullanıcının, çalıştırdığı komutlara aldığı yanıtların süreleri verilen hizmetin niteliğinin bir ölçüsüdür. Yanıt sürelerinin aritmetik ortalaması veya standart sapması ölçüm değeri olarak kullanılır.

Bir görev kendisinden kaynaklanan nedenler (G/Ç, zamanuyumlama) dışında AİB’yi bırakmak zorunda kalıyorsa uygulananan yönetim algoritması kesen (preemptive) algoritmadır.

Görevlerin işletimlerinin kendi istemleri dışında kesilmediği durumlarda kesmeyen (non-preemptive) algoritmalar kullanılır.

Önemli Yönetim Algoritmaları

-          İlk gelen önce (First Come First Served)

-          En kısa işletim süresi kalan önce (Shortest Remaining Time First)

-          Öncelik Tabanlı (Priority Based)

-          Zaman Dilimli (Time Sliced, Round Robin)

-          Çok kuyruklu (Multi-level queues)

Günümüzde kullanılan Linux, Solaris, Windows gibi işletim sistemleri bu yönetim algoritmalarını kullanırlar, kullanmak zorundadırlar.

Buna göre işletim sistemlerinin kullandığı yönetim algoritmaları;

-          Linux

Birden çok iş arasında öncelik tabanlı (priority based) algoritma kullanmaktadır.

Real-Time görevlerde Round-Robin gibi Zaman dilimli algoritma kullanmaktadır.

Toplu işlemlerde (batch) FIFO ve En kısa işletim süresi kalan önce kullanılmaktadır.

Linux un yeni çekirdek (kernel) sürümlerinde (Completely Fair Scheduler) adil öncelik tabanlı algoritmada kullanılmaktadır.

-          Windows

Windows işletim sistemleri öncelik, önleyici zaman dilimli algoritma kullanmıştır.(Round-Robin). İnteraktif işlemler, I/O (Giriş/Çıkış) işlemlerinde dinamik olarak önceliği yükseltir.

-          Solaris

Solaris işletim sistemide öncelik tabanlı algoritma kullanmaktadır.

11,062 total views, 7 views today