Hadoop: Nedir, Nasıl Çalışır, Ne Yapar

Hadoop, sıradan sunuculardan (commodity hardware) oluşan küme (cluster) üzerinde  büyük verileri işlemek amaçlı uygulamaları çalıştıran ve Hadoop Distributed File System (HDFS) olarak adlandırılan bir dağıtık dosya sistemi ile Hadoop MapReduce özelliklerini bir araya getiren, Java ile geliştirilmiş açık kaynaklı bir kütüphanedir. Daha yalın bir dille anlatmak gerekirse, Hadoop, HDFS ve MapReduce bileşenlerinden oluşan bir yazılımdır.

HDFS sayesinde sıradan sunucuların diskleri bir araya gelerek büyük, tek bir sanal disk oluştururlar. Bu sayede çok büyük boyutta bir çok dosya bu dosya sisteminde saklanabilir. Bu dosyalar bloklar halinde (varsayılan 64MB) birden fazla ve farklı sunucu üzerine (varsayılan 3 kopya) dağıtılarak RAID benzeri bir yapıyla yedeklenir. Bu sayede veri kaybı önlenmiş olur. Ayrıca HDFS çok büyük boyutlu dosyalar üzerinde okuma işlemi (streaming) imkanı sağlar, ancak rastlantısal erişim (random access) özelliği bulunmaz. HDFS, NameNode ve DataNode süreçlerinden (process) oluşmaktadır.

NameNode ana (master) süreç olarak blokların sunucular üzerindeki dağılımınından, yaratılmasından, silinmesinden, bir blokta sorun meydana geldiğinde yeniden oluşturulmasından ve her türlü dosya erişiminden sorumludur. Kısacası HDFS üzerindeki tüm dosyalar hakkındaki bilgiler (metadata) NameNode tarafından saklanır ve yönetilir. Her kümede yalnızca bir adet NameNode olabilir.

DataNode ise işlevi blokları saklamak olan işçi (slave) süreçtir. Her DataNode kendi yerel diskindeki veriden sorumludur. Ayrıca diğer DataNode’lardaki verilerin yedeklerini de barındırır. DataNode’lar küme içerisinde birden fazla olabilir.

Hadoop MapReduce ise HDFS üzerindeki büyük dosyaları verileri işleyebilmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. İstediğiniz verileri filtrelemek için kullanılan Map fonksiyonu ve bu verilerden sonuç elde etmenizi sağlayan Reduce fonksiyonlarından oluşan program yazıldıktan sonra Hadoop üzerinde çalıştırılır. Hadoop Map ve Reduce’lerden oluşan iş parçacıklarını küme üzerinde dağıtarak aynı anda işlenmesini ve bu işler sonucunda oluşan verilerin tekrar bir araya getirilmesinden sorumludur. Hadoop’un gücü işlenen dosyaların her zaman ilgili düğümün (node) yerel diskinden okunması ile ağ trafiğini meşkul etmemesinden ve birden fazla işi aynı anda işleyerek doğrusal olarak ölçeklenmesinden geliyor diyebiliriz. Yani aşağıdaki grafikte olduğu gibi Hadoop kümesindeki düğüm sayısı arttıkça performansı da doğrusal olarak artmaktadır.

MapReduce, JobTracker ve TaskTracker süreçlerinden oluşur. JobTracker yazılan MapReduce programının küme üzerinde dağıtılarak çalıştırılmasından sorumludur. Ayrıca dağıtılan iş parçacıklarının çalışması sırasında oluşabilecek herhangi bir problemde o iş parçacığının sonlandırılması ya da yeniden başlatılması da JobTracker’ın sorumluluğundadır. TaskTracker, DataNode’ların bulunduğu sunucularda çalışır ve JobTracker’dan tamamlanmak üzere iş parçacığı talep eder. JobTracker, NameNode’un yardımıyla DataNode’un lokal diskindeki veriye göre en uygun Map işini TaskTracker’a verir. Bu şekilde verilen iş parçacıkları tamamlanır ve sonuç çıktısı yine HDFS üzerinde bir dosya olarak yazılırak program sonlanır.

Hadoop şu anda Yahoo, Amazon, eBay, Facebook, Linkedin gibi birçok lider firmada büyük verileri analiz etmek amacıyla kullanılıyor (Tam listesine buradan ulaşabilirsiniz). Hadoop projesini geliştiren, bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan Hortonworks, Cloudera, MapR gibi firmalar mevcuttur.

Bunlar dışında Hadoop projesi büyük verileri işleme konusundaki diğer projelere bir çatı görevi görüyor. Hadoop projesinin altında Avro (veri dizileştirme (serialization) sistemi), Cassandra (yüksek erişilebilir, ölçeklenebilir NoSQL veritabanı), HBase (Hadoop üzerinde çalışan, büyük veriler için ölçeklenebilir, dağıtık NoSQL veritabanı), Hive (büyük veriler üzerinde iş zekası sistemi), Mahout (ölçeklenebilir yapay öğrenme (machine learning) ve veri madenciliği kütüphanesi), Pig (paralel hesaplamalar için yüksek düzeyli bir veri akışı dil ve yürütme kütüphanesi), ZooKeeper (dağıtık uygulamalar için yüksek ölçekli koordinasyon uygulaması) projeleri geliştiriliyor.

Kaynaklar:

http://www.javacodegeeks.com/2011/05/hadoop-soft-introduction.html

http://mycloudresearch.wordpress.com/2012/03/14/simple-hadoop-overview/

http://bickson.blogspot.com/2011/03/tunning-hadoop-configuration-for-high.html

3,859 total views, 1 views today